NOVA TV d.d, Remetinečka cesta 139, Zagreb, OIB: 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

''Tajni Super Vatreni 2''

(u daljnjem tekstu: Pravila)

 

Članak 1.

Priređivač organizira nagradni natječaj pod nazivom ''Tajni Super Vatreni 2'' (u daljnjem tekstu: Natječaj), koja će trajati u razdoblju od 07.12.2022. do 09.12.2022. u 23:59 sati te ovim Pravilima Natječaja uređuje način njegovog provođenja.

 

Članak 2.

Svrha organiziranja Natječaja jest promidžba portala gol.hr kao i poticanje na konzumaciju besplatnog sadržaja na istom.

 

Članak 3.

Priređivač će sudionike obavijestiti o Natječaju putem objave Pravila na internetskoj stranici supervatreni.dnevnik.hr/pravila.

 

Članak 4.

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom Natječaju imaju sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, izuzev radnika organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

Članak 5.

Mehanizam Natječaja koncipiran je na način da Sudionik znanjem o zanimljivostima o hrvatskim reprezentativcima sudjeluje u rekreiraju tajnog Super Vatrenog kreiranog od strane organizatora sukladno hintovima po svim osobinama Super Vatrenog.

Sudionik sukladno hintovima treba točno rekreirati traženog Super Vatrenog, pritom točno po svakoj osobini odabrati na kojeg se bivšeg ili sadašnjeg reprezentativca ista odnosi.

Osobine Super Vatrenog su: vizija, srce, snaga, leadership, brzina, tehnika, šut i preciznost.

Cilj Natječaja je u potpunosti točno rekreirati tajnog Super Vatrenog, a dobitnik će biti određen po kriteriju brzine, odnosno dobitnik je Sudionik koji prvi u potpunosti rekreira tajnog Super Vatrenog.

U slučaju da završetkom Natječaja ne bude Sudionika koji su u potpunosti točno rekreirali tajnog Super Vatrenog, primjenjuje se kriterij najviše točno rekreiranih osobina, također po kriteriju brzine.

Članak 6.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je izvršiti registraciju na https://gol.dnevnik.hr/stranica/supervatreni te sukladno pravilima rekreirati tajnog Super Vatrenog sukladno hintovima. U periodu trajanja opisanom u Članku 1. moguća je neograničena izmjena. Finalni odabir osobina tajnog Super Vatrenog u registriranom i prijavljenom profilu završetkom Natječaja bit će uzet u obzir za osvajanje nagrade sukladno kriteriju opisanom u Članku 5.

 

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od jedne (1) nagrade:

  • 1x službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije (domaći veličine L)

 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za fizički novac ili neku drugu nagradu.

 

Članak 8.

Dobitnici  se odlučuju sukladno kriteriju točnosti i brzine opisanih u Članku 5. te će nakon izvršenih provjera biti objavljeni na https://gol.dnevnik.hr/stranica/supervatreni najkasnije u roku tri dana od završetka Natječaja.


Članak 9.

Prijavom, odnosno registracijom na Natječaj, Sudionik daje Priređivaču privolu za korištenje i obradu svojih osobnih podataka isključivo za potrebe sudjelovanja u Natječaju te obavještavanja o nagradama. Isključivo u svrhu provođenja Natječaja, Priređivač će, sukladno privoli korisnika iz ovog članka, koristiti sljedeće osobne podatke Sudionika: ime i prezime; broj telefona i e-mail adresu. Ovi se podaci upisuju u bazu svih Sudionika Natječaja iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Natječaja, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena na https://gol.dnevnik.hr/stranica/supervatreni u slučaju osvajanja nagrade te kontaktiranja telefonski ili putem e-maila o dobivenoj nagradi u slučaju potrebe. Sudionici Natječaja suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač može objaviti njihova imena i prezimena.

Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti. Mjesec dana nakon završetka natječaja briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na kontakt adresu info@gol.hr. (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole) odnosno neposredno u sustavu aplikacije u kojem ste nam privolu izdali. U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.

NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Svi sudionici natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici gol.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 10.


Članak 10.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-mail na info@gol.hr. Priređivač će u razumnom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Natječaja.


Članak 11.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba. Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

 

Članak 12.

Nagrade se šalju na adresu dobitnika dostavljenu nakon kontakta s Priređivačem najkasnije u roku 15 dana u slučaju da su sve potrebne informacije dostavljene. Dostava nagrade moguća je isključivo na adrese na teritoriju Republike Hrvatske. Po isteku roka za preuzimanje dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade, a Priređivač će odrediti alternativnog dobitnika sukladno poretku na rang ljestvici.

 

Članak 13.

Trenutkom preuzimanja nagrade i potpisom dostavnice o preuzimanju nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Natječaja prema dobitniku.

 

Članak 14.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj  te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost putem kanala na kojem se Natječaj održava.

 

Članak 15.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u novom Zagrebu.